UN Bigbag

Tehlikeli maddelerin ulusal ve uluslararası alanlarda taşınması, olası kaza ve bu kazalardan doğabilecek sorunların önlenmesi, çevreye olan etkilerinin minimize edilmesi için UN Tehlikeli Kargo Taşıma Yönetmeliği doğrultusunda yapılmaktadır.
UN bigbaglerde 4 farklı tip sınıflandırma mevcuttur;
13H1 – laminesiz, linersız bigbagler
13H2 – lamineli, linersız bigbagler
13H3 – laminesiz, linerlı bigbagler
13H4 – lamineli, linerlı bigbagler